UEFA EURO 2016: Clawr Cymraeg i’w Lwytho i Lawr / Welsh Cover Download

By Bees?! Posted on in Uncategorized

Mae Gêm Fideo Swyddogol UEFA EURO 2016 allan nawr – If you can understand that then this one’s for you, as we’re celebrating the release of the EURO 2016 game with an exclusive PlayStation 4 cover for you to download in the native tongue of cover star Gareth Bale. Hit ‘read more’ to find out how you can get your hands on it (and don’t worry if you don’t speak Welsh, we’ve translated everything into English at the bottom of the article).

EURO 2016 fydd y brif bencampwriaeth gyntaf i Gymru gystadlu ynddi am 58 o flynyddoedd, ac mae fersiwn lleol o’r clawr wedi cael ei gynhyrchu er anrhydedd i’r gamp hanesyddol hon. Chwaraeodd Gareth Bale ran allweddol yn yr ymgyrch ragbrofol, gan chwarae ym mhob gêm a sgorio 7 o 11 gôl Cymru, ynghyd â chwarae’r bas olaf ar gyfer 2 o’r goliau.

Wrth drafod y clawr arbennig, dywedodd Erik Bladinieres, Cyfarwyddwr Brand Ewropeaidd Pêl-droed gyda Konami Digital Entertainment B.V. “Gareth Bale yw un o’r chwaraewyr mwyaf gwerthfawr ac enwog ym myd pêl-droed, ac roedden ni’n awyddus i dynnu sylw at lwyddiant Cymru yn cyrraedd y bencampwriaeth mewn ffordd arbennig.” Ychwanegodd “Bydd Gareth yn siŵr o chwarae rhan allweddol i Gymru yn y bencampwriaeth, ac rydyn ni’n gwybod y bydd pawb yng Nghymru yn cefnogi’r tîm i’r carn. Rydyn ni’n falch iawn o gael Gareth yn rhan bwysig o’n cynnwys ar gyfer UEFA EURO 2016 ac yn gobeithio bydd cefnogwyr Cymru yn manteisio i’r eithaf ar y clawr arbennig hwn.”

I lwytho’r clawr i lawr, ewch i yma a’i argraffu’n uniongyrchol o’r porwr, gan sicrhau nad oes unrhyw opsiwn “ffitio i’r dudalen” wedi ei ddewis. Yna, dim ond i chi dorri ar hyd y llinellau a bydd gennych chi eich clawr EURO 2016 mewn maint perffaith ac yn Gymraeg.

Yn ogystal ag ymddangos ar y clawr, mae Bale yn un o’r sêr pêl-droed arbennig a fydd yn cael eu rhoi i bawb sy’n prynu copi caled o EURO 2016 ar y consolau Sony PlayStation 4 a Sony PlayStation 3, ynghyd ag Alvaro Morata (Sbaen), Mario Götze (Yr Almaen), Kingsley Coman (Ffrainc), Ignazio Abate (Yr Eidal) a Riccardo Montolivo (Yr Eidal). Bydd defnyddwyr hefyd yn cael 7 Chwaraewr Arbennig yn yr Euros, a fydd yn cynnwys chwaraewyr o’r timau a fydd yn cystadlu yn UEFA EURO 2016, yn ogystal â 10,000 GP am 10 wythnos yn olynol.

Bydd Bale yn ymddangos yn y gêm yn gwisgo cit swyddogol Cymru, a bydd 14 tîm arall o EURO 2016 yn gwisgo citiau trwyddedig, ac mae carfan ac arddull chwarae pob tîm wedi cael ei hatgynhyrchu. Mae nodweddion eiconograffiaeth a chyflwyniadol llawn y bencampwriaeth eleni wedi eu cynnwys yn llawn, gan gynnwys y Stade de France a phêl swyddogol EURO 2016. Mae’r gêm hefyd yn cynnwys profiad llawn PES 2016 – gan gynnwys nodweddion megis myClub a Master League.

Ydych chi wedi ychwanegu elfen Gymreig at eich Gêm Fideo Swyddogol UEFA EURO 2016? Dangoswch i ni sut mae’n edrych ar ein sianel Twitter, ac efallai y bydd gennym ni ambell wobr ar gael os gwnewch chi!

Mae Gêm Fideo Swyddogol UEFA EURO 2016 allan nawr ar gyfer PlayStation 4 a PlayStation 3. Mae modd ei brynu ar Amazon UK yma.

Promotional PES Euro 2016 Welsh Inlay (Large)

EURO 2016 will be the first major tournament Wales have qualified for in 57 years and the localized version of the cover has been produced to honour this historic achievement. Cover star Gareth Bale was instrumental in this playing all matches during the qualification campaign and scoring 7 of the 11 goals Wales netted as well as assisting 2 more.

Speaking about the specially recreated cover, Erik Bladinieres – European Brand Director of Football for Konami Digital Entertainment B.V, said “Gareth Bale is one of the hottest properties in football, and we wanted to do something special to highlight Wales making the competition.” Before adding “Gareth will be vital to Wales’ progression in the competition and we know that the entire team will be loudly backed by everyone in Wales. We are delighted that he will be integral to our UEFA EURO 2016 content and hope that Welsh fans make full use of this special cover.”

To download the cover, simply visit http://www.pesfan.com/wp-content/uploads/2016/04/Promotional%20PES%20Euro%202016%20Welsh%20Inlay.pdf  and print directly from the browser, making sure that any “fit to page” options are unselected. Then all you need to do is cut along the lines and you’ll have your very own perfectly sized EURO 2016 cover in Welsh.

As well of appearing on the cover, Bale features alongside Alvaro Morata (Spain), Mario Götze (Germany), Kingsley Coman (France), Ignazio Abate (Italy), and Riccardo Montolivo (Italy) in an ambassador exclusive ambassador agent which is given to all those who purchase the physical EURO 2016 release on Sony PlayStation 4 and Sony PlayStation 3 consoles. In addition to this users will also get 7 EURO Special Agents containing players from the teams competing in UEFA EURO 2016 as well as 10,000GP per week for 10 weeks.

Bale will appear in the game in the official Wales uniform, and a further 14 EURO 2016 teams feature fully licensed strips, whilst the squads and playing styles of all 32 competing teams have been replicated. Full iconography and presentation elements from this year’s tournament will also be present including the Stade de France Stadium and the official EURO 2016 ball. The game also contains the full PES 2016 experience – including modes such as myClub and Master League.”

Have you given your copy of the UEFA EURO 2016 Official Video Game a Welsh twist yet? Make sure you show us how it looks on our Twitter channel we might even have some prizes up for grabs if you do!

The UEFA EURO 2016 Official Video Game is out now on PlayStation 4 and PlayStation 3. It can be purchased here from Amazon UK